Kaverikoira- ja lukoirajaosto

Mitä kaverikoiratoiminta on?

Kennelliiton kaverikoiratoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa koulutetut koiraohjaajat tarjoavat ohjatusti oman koiransa ystävyyttä toisten ihmisten iloksi. Kaverikoirat vierailevat erilaisten asiakasryhmien luona mm. palvelutaloissa, asumisyksiköissä, päiväkodeissa, sekä yleisötapahtumissa. Monille koiran läsnäolo tuo mieleen muistoja, antaa turvallisuuden tunnetta, hyvää oloa ja lämpöä. Toiminnan lähtökohtana on, että kohtaamistilanteesta nauttivat ja saavat hyvän mielen kaikki osapuolet: asiakas, koira ja koiranohjaaja.

Kaverikoirakot muodostavat alueellisia toimintaryhmiä ja koirakot vierailevat vähintään kahden koirakon ryhmissä. Kaverikoira -nimeä voivat käyttää ainoastaan toimintaryhmissä mukana olevat koirakot.

Kennelliiton kaverikoirakon tunnistaa koiran oranssista kaverikoirahuivista ja ohjaajan nimikyltistä, usein ohjaajalla on lisäksi kaverikoiraliivi.

Mitä lukukoiratoiminta on?

Lukukoiratoiminnan tarkoitus on tukea lukutaitoa ja edistää lukemista. Lukukoiran tehtävänä on innostaa ja kuunnella lukijaa sekä olla läsnä. Koira ei arvostele eikä huomauttele virheistä, hitaudesta tai epäröinnistä. Koiran läsnäolo rentouttaa lukijaa ja lievittää stressiä. Lukija ei siis lue ohjaajalle, vaan koiralle, eikä ohjaaja millään tavalla puutu lukemiseen.

Lukukoirat työskentelevät pääasiassa kirjastoissa ja kouluissa, mutta myös monissa muissa kohteissa ja lukijoita voi olla kaikista ikäryhmistä.

Lukukoirakot työskentelevät itsenäisesti sopien käynnit kohteiden kanssa.

Kennelliiton lukukoirakon tunnistaa koiran keltaisesta lukukoirahuivista ja ohjaajan nimikyltistä.

Lue lisää www.kennelliitto.fi/koirat/lukukoirat

Kiinnostuitko toiminnasta?

Mukaan Kennelliiton kaverikoira- ja lukukoiratoimintaan voi pyrkiä kurssin kautta vähintään kaksivuotiaan koiran kanssa. Koiraohjaajien koulutuksella ja koirien soveltuvuuden arvioinneilla taataan toimintojen tasalaatuisuus, turvallisuus ja luotettavuus.

Kurssit ja soveltuvuusarvioinnit ovat maksuttomia.

Kennelliiton kaverikoirat ja lukukoirat luetaan henkilökohtaisiin hyötykoiriin. Näillä koirilla on arvokas rooli toimia yhteiskunnan ja yksittäisten ihmisten hyväksi


Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan kennelpiirin kaverikoiravastaava
Eeva Ojala
kaverikoirat.etelapohjanmaa@gmail.com
045 691 6800

Etelä-Pohjanmaan kennelpiirin lukukoirayhteyshenkilö

Annika Vesterback

lukukoirat.etelapohjanmaa@gmail.com

050 072 5751


Etelä-Pohjanmaan kennelpiirin kaverikoiratoimintaryhmät

Seinäjoen KaverikoiratSeinäjoen alueet         Isokyrökaverikoirat.seinajoki@gmail.com
Suupohjan KaverikoiratIlmajoki, Kurikka, Jalasjärvi, Kauhajoki, Jurva, Teuva, Isojokikaverikoirat.suupohja@gmail.com
Lapua-Kauhavan KaverikoiratLapua, Kauhava ja Härmäkaverikoirat.lapuakauhava@gmail.com
Järviseudun KaverikoiratAlajärvi, Vimpeli, Lappajärvi, Evijärvi, Soinikaverikoirat.jarviseutu@gmail.com
 
Suomenselän KaverikoiratAlavus, Töysä, Ähtärikaverikoirat.suomenselka@gmail.com
Laihian KaverikoiratLaihia, Vähäkyrö, Tervajokikaverikoirat.laihia@gmail.com

Jaoston kokoonpano


Eeva Ojala pj
Kaverikoiravastaava
045 691 6800
kaverikoirat.etelapohjanmaa@gmail.com
Annika Vesterback
Lukukoirayhteyshenkilö
050 072 5751
lukukoirat.etelapohjanmaa@gmail.com
Henna Nikitin
Seinäjoen Kaverikoirat
044 2573089
henna.nikitin@gmail.com
Heidi Ekola
Suomenselän Kaverikoirat
045 159 8833
kaverikoirat.suomenselka@gmail.com
Niina Rintala
Järviseudun Kaverikoirat
kaverikoirat.jarviseutu@gmail.com
Mervi Löytynoja
Lapua-Kauhavan Kaverikoirat
040 962 4737
mervi.loytynoja@seamk.fi
Vuokko Rintala
Laihian Kaverikoirat

040 708 3545

kaverikoirat.laihia@gmail.com

Tuija Takamäki
Suupohjan Kaverikoirat
045 670 4949
kaverikoirat.suupohja@gmail.com


Etelä-Pohjanmaan kennelpiirin kaverikoira- ja lukukoirajaoston toimintaohje


YLEISTÄ
- EP:n kennelpiirin kaverikoirajaosto perustettiin 2015
- vuonna 2020 mukaan lisättiin Kennelliiton lukukoirat ja nimeksi tuli kaverikoira- ja lukukoirajaosto
- toimii kennelpiirin hallituksen ja kentän välisenä yhteyselimenä
- jaoston puheenjohtaja osallistuu kennelpiirin hallituksen kokouksiin

KOKOONPANO
- vähintään yksi jäsen kennelpiirin jokaisesta kuudesta kaverikoira toimintaryhmästä ja Etelä-Pohjanmaan alueen lukukoirayhteyshenkilö
- kukin kaverikoira toimintaryhmä päättää oman edustajan jaostoon
- jäsentiedot löytyvät jaoston sivulta
- puheenjohtajana toimii kennelpiirin kaverikoiravastaava

TEHTÄVÄT
- tehostaa, edistää ja koordinoi kaverikoira- ja lukukoiratoimintaa Etelä-Pohjanmaan kennelpiirin alueella yhdessä kaverikoiravastaavan, lukukoirayhteyshenkilön ja yksittäisten koiraohjaajien kanssa
- yhteistyö kennelpiirin kanssa

KÄSITELTÄVÄT / PÄÄTETTÄVÄT ASIAT
- kaverikoira- ja lukukoirakurssien ajankohdat ja paikkakunnat (1-3 / vuosi)
- kaverikoirien ja lukukoirien palkitsemistilaisuuden ajankohta, paikkakunta ja yleisötapahtuma, jonka yhteydessä tilaisuus järjestetään (max 1/vuosi)
- Kennelliiton kaverikoiramitali / lukukoiramitali ja kunniakirja myönnetään ansioituneille kaverikoirille / lukukoirille. Ansiomitali on koirakohtainen ja sen voi kukin koira saada kerran elämässään.
- koiraohjaajien koulutuspäivän ajankohta ja sisältö (1/vuosi)
- kaverikoirien ja/tai lukukoirien järjestämät omat tapahtumat ja/tai tempaukset
- kennelpiirin tiedotuslehteen julkaistava sisältö alueen kaverikoira- ja lukukoiratoiminnoista
- vuosittainen toimintakertomus ja -suunnitelma kennelpiirille tammikuussa

KOKOONTUMINEN JA TIEDOTUS
- asioita käsitellään ja keskustelua käydään pääsääntöisesti suljetussa Messenger ryhmässä
- käytössä on lisäksi suljettu Facebook ryhmä
- lähikokous pyritään pitämään kerran vuodessa
- jaoston jäsenet tiedottavat käsiteltävistä asioista ja päätöksistä oman ryhmän jäseniä ja lukukoirayhteyshenkilö lukukoiraohjaajia

BUDJETTI
- Ei tehdä. Tarvittaessa jaosto anoo kennelpiiriltä avustusta tapahtumien ja koiraohjaajien koulutusten järjestämiseen
- Kennelliitto korvaa kaverikoira- ja lukukoirakurssien, sekä palkitsemistilaisuuksien kustannukset