Dreeverijaosto

Jaoston kokoonpano 2024:

Puheenjohtaja 
Veli-Matti Syväjärvi, Kortesjärvi
0400 163 783
vmsyvajarvi@gmail.com

Sihteeri 
Satu Pajamäki, Ylihärmä
050 535 7568
satu.pajamaki@gmail.com

Jorma Talvitie, Peräseinäjoki
045 3271 784
jormajtalvitie@gmail.com

Timo Rintamäki, Lapua
0500 178 251
trintamaki@gmail.com

Jari Mansikka-Aho, Laihia
040 1796041
mansikkajallu@gmail.com

Antti Luoma, Ylihärmä
0400 629 527
anttie38@outlook.com

 

Etelä-Pohjanmaan kennelpiirin dreeverijaoston toimintaohje

Tämä ohje on otettu käyttöön 7.3.2023.

1.    Jaoston nimi ja toimihenkilöt

Dreeverijaosto
Syväjärvi Veli-Matti pj.
Kohtamäki Kati sihteeri
Rintamäki Timo
Talvitie Jorma

2.    Jaoston edustamat kilpailumuodot ja koirarodut

Dreeverien ajokokeet DRAJ/DKAJ
Rodut: Dreeveri, alppienajokoira sekä Suomen Bassetkerho ry:n edustamat rodut

3.    Jaoston tehtävät

– Järjestää vuosittain ennen koekauden alkua tapahtuma, jossa käydään läpi lajin harrastajien kanssa ajankohtaisia asioita tulevalle koekaudelle.

– DRAJ/DKAJ –palkintotuomareiden koulutus piirikouluttajien toimesta. Koulutukset ovat yleensä koko kauden kestävällä koulutusjaksolla, ja koulutuksia järjestetään tarvittaessa.

– Piirinmestaruuskokeen järjestäminen syksyn aikana. Pyrkimyksenä on pitää piirinmestaruuskokeet eri puolilla kennelpiirin aluetta eri vuosina. Jaosto hankkii piirinmestaruuskisoihin palkinnoksi pytyt ja esinepalkinnon (reppujakkara) voittajalle.

– Palkintotuomarilistan ylläpito.

– Osallistuminen kennelpiirin järjestämiin talkoisiin ja/tai hankkimalla talkoisiin tarvittavat henkilöt oman lajin harrastajakunnasta.

4.    Jaoston kokoontuminen ja tiedotus

Jaosto kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa: tammikuussa sekä elokuussa. 

Tammikuun kokouksessa laaditaan toimintakertomus ja toimintasuunnitelma.

Tarpeen vaatiessa pidetään Teams- tai sähköpostikokouksia. Asioita voidaan hoitaa myös jaoston luomassa WhatsApp –ryhmässä, johon kuuluvat jaoston toimihenkilöt sekä kennelpiirin puheenjohtaja.

Jaostoon valittavien henkilöiden tulee olla Kennelliiton jäseniä ja päteviä hoitamaan heille osoitetut tehtävät. Heidän olisi hyvä olla eri puolilta kennelpiiriä, jotta koko kennelpiirin alue olisi tasaisesti edustettuna.

Dreeverien ajokoeharrastajat voivat tuoda asioita jaoston käsiteltäväksi ottamalla yhteyttä jaoston toimihenkilöihin.

Jaosto tiedottaa tulevista tapahtumista kennelpiirin tiedotuslehdessä vuosittain elokuussa. Tiedotusta tehdään myös kennelpiirin nettisivuilla ja Facebookissa. Vuosikertomukseen kirjataan mennyt toiminta.

5.    Jaoston alaiset palkitsemiset

– Piirinmestarille jaetaan vuosikokouksessa kiertopalkinto. Jaosto toteaa piirinmestaruuskisan voittajan ja ilmoittaa palkinnon saajan Kennelpiirin hallitukselle. Jaoston puheenjohtaja huolehtii, että palkinto tuodaan kennelpiirin vuosikokoukseen jaettavaksi sekä ilmoittaa palkinnon saajalle palkitsemisesta.

– Palkinnot kennelpiirin parhaalle urokselle ja nartulle jaetaan kennelpiirin vuosikokouksessa. Joka vuodelle on oma malja. Jaosto kerää DRAJ/DKAJ -tulokset ja ilmoittaa valinnan kennelpiirin hallitukselle.

6.    Jaoston toiminta Suomen Dreeverijärjestön kanssa

Piirikouluttajat saavat koulutusmateriaalin järjestön pääkouluttajalta palkintotuomarikursseille ja koetoimitsijakursseille.

Jaoston puheenjohtaja pitää yhteyttä tarvittaessa jaoston edustamien rotujen rotuyhdistysten puheenjohtajiin ajankohtaisissa asioissa.

Jaoston puheenjohtaja päivittää tämän toimintaohjeen tarvittaessa ja hyväksyttää sen jaostolla sekä toimittaa Kennelpiirin hallitukselle.