Näyttelyiden anominen

Näyttelyn anominen

Kaikki näyttelynomukset tehdään Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta.

Tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä on anottava ryhmä- ja erikoisnäyttelyt vuodelle 2018 ja marraskuun loppuun mennessä on anottava vuodelle 2019 kansainväliset ja kaikkien rotujen koiranäyttelyt.

Etelä-Pohjanmaan kennelpiirin alueella saadaan järjestää Kennelliiton kiintiöiden mukaan seitsemän kennelpiirin ryhmänäyttelyä ja kaksi kaikkien rotujen näyttelyä. Anojien runsauden takia ei kaikille anojille voida näyttelyä myöntää. Kennelliitolla ja kennelpiirillä on oikeus evätä näyttely sellaiselta anojalta, joka ei aiemmin ole kyennyt näyttelyä järjestämään ohjeiden, sääntöjen ja yleisen näyttelykäytännön vaatimalla tavalla.

Näyttelyn järjestäjä tai kennelpiiri voi merkitä näyttelyanomukseen toivomuksen näyttelypäivästä, mutta ei määrätä sitä. Kennelpiiri vain puoltaa näyttelyn hyväksymistä ja lopullinen näyttely-päivämäärä hyväksytään Kennelliitossa.

Kysykää tuomarit näyttelyynne vasta sitten, kun olette saaneet Suomen Kennelliiton vahvistuksen näyttelynne hyväksymisestä päivämäärineen.

E-P Kennelpiirin seitsemän ryhmänäyttelyä voidaan anoa seuraavasti:

Vaihtoehto 1:

Saman FCI:n roturyhmän yksittäistä rotua tai yksittäisiä rotuja harrastavat jäsenyhdistykset voivat järjestää näyttelyn niin, että näyttely kattaa koko kyseisen FCI:n roturyhmän.

Vaihtoehto 2:

Eri FCI:n roturyhmissä harrastavat jäsenyhdistykset voivat järjestää yhdessä kahden kokonaisen FCI:n roturyhmän näyttelyitä. Näissä näyttelyissä ei voi olla yksittäisiä rotuja useammasta kuin kahdesta FCI:n ryhmistä.

Vaihtoehto 3:

Jäsenyhdistykset niin, että rotuja saa olla korkeintaan kahdesta eri FCI:n ryhmästä. Ryhmät 5.2, 5.3 ja 6.1 voidaan halutessa laskea yhdeksi ryhmäksi. Lisäksi tulee mukaan ottaa yksi kokonainen FCI:n ryhmä.

Kennelliitto voi määrätä tavan, jolla tietyt alaryhmät valitaan.

1.1.2018 alkaen ryhmään osa 5 kuuluvat myös buhund, islanninlammaskoira, lunnikoira ja länsigöötanmaanpystykorva ja ryhmään osa 6 kaikki muut paitsi dalmatiankoira ja rhodesiankoira.

Vaihtoehto 4:

Kaksi lukumääräisesti pientä roturyhmää on mahdollisuus yhdistää, jolloin ne arvostellaan myös ryhmäkilpailuissa yhtenä ryhmänä. Kysymykseen tulevat roturyhmät 4/6 sekä 7/8. Yhdistetyissä ryhmissä 4/6 tai 7/8 voi olla mukana lisäksi joku kokonainen roturyhmä.

Vaihtoehto 5:

Usea ryhmänäyttely voidaan kennelpiirin anomuksesta yhdistää kaikkien rotujen näyttelyksi

TALKOOVELVOITE

Näyttelyn järjestäjien on osallistuttava kennelpiirin oman KV-näyttelyn rakennus- ja purkutöihin. Vähintään 6 henkilöä / näyttely. Jos teille on myönnetty näyttely vuodelle 2024, osallistutte lokakuun 2023 KV-näyttelyyn.

NÄYTTELYTOIMIKUNNAT

Näyttelytoimikuntien apuna toimivat kennelpiirin näyttelyohjaajat, joiden puoleen voi kääntyä kaikissa näyttelyitä koskevissa kysymyksissä. Näyttelyohjaaja toimittaa pyydettäessä mm. listan alueensa pätevistä kehätoimitsijoista.

Kennelpiirin näyttelyohjaajat järjestävät vuosittain NÄYTTELYN-JÄRJESTÄMISKURSSIN seuraavan vuoden aikana piirin alueella järjestettävien näyttelyiden näyttelytoimikunnille. Mikäli näyttelytoimikunta osallistuu ko. kurssille, ei näyttelyohjaajaa tarvitse kutsua näyttelytoimikunnan kokoukseen, muutoin näyttelytoimikunnan on kutsuttava näyttelyohjaaja ainakin yhteen näyttelytoimikunnan kokoukseen. Kutsu tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen kokousta.

Näyttelyn sihteerin on oltava pätevöity kehätoimitsija. (SKL:n kirje 21.1.1994). Lista pätevistä kehätoimitsijoista löytyy kennelpiirin internet- sivuilta näyttely-nimikkeen alta.

NÄYTTELYN JÄLKEEN

Näyttelytoimikunnan on neljän viikon sisällä näyttelystä toimitettava näyttelyn tulokset Kennelliittoon ja kennelpiiriin:

• Suomen Kennelliittoon lähetetään arvostelukaavakkeet ja tuloslakanat sekä kaksi näyttelyluetteloa:
Showlink, PL 20, 79101 Leppävirta.

• E-P:n Kennelpiirille lähetetään yksi näyttelyluettelo, johon on merkitty tulokset (myös RYP- ja BIS-tulokset) osoitteella:
Sari Ylipelkonen, Mustasaarentie 42, 62240 Huhmarkoski

Kansainvälisistä, kaikkien rotujen ja niistä ryhmänäyttelyistä, jotka eivät ole rotujärjestön tai rotua harrastavan yhdistyksen rekisteröintien perusteella järjestettäviä erikoisnäyttelyitä, suoritetaan näyttelymaksuosuutena kennelpiirille 5% näyttelyyn osallistuneiden koirien ilmoittautumismaksuista. Maksu suoritetaan virallisista kilpaluokista, ei siis pentuluokista.

Piirin kiintiönäyttelyistä on vero maksettava 1 kk kuluessa ja KV ja KR näyttelyistä on vero maksettava 2 kk kuluessa näyttelyistä.

Kennelpiirin tilinumero:
IBAN: FI97 4108 0010 5999 60
BIC: ITELFIHH