Näyttelyiden anominen

NÄYTTELYN ANOMINEN

Kansainvälisten ja kaikkien rotujen näyttelyanomusten vuodelle 2026 tulee olla Omakoira-palvelussa 30.11.2023 mennessä.
Vuoden 2025 ryhmä- ja erikoisnäyttelyanomusten sekä rotujärjestöjen näyttelyanomusten tulee olla Omakoira -palvelussa 30.9.2023 mennessä.
Kaikki koiranäyttelyanomukset tehdään Omakoira-palvelussa.


Näyttelyn saajien edellytetään osallistuvan kennelpiirin oman näyttelyn rakennus- ja purkutöihin. Vähintään 6 henkilöä / näyttely. Jos teille on myönnetty näyttely vuodelle 2024, osallistutte lokakuun 2023 KV-näyttelyyn.

E-P: N KENNELPIIRIN 7 RYHMÄNÄYTTELYÄ VOIDAAN ANOA SEURAAVASTI:

Kennelpiirin jäsenyhdistykset voivat järjestää ryhmänäyttelyitä niin, että mukana on
1–4 FCI:n roturyhmää. Ns. ryhmä osa 5 (ryhmät 5.2 ja 5.3) voidaan liittää ryhmään 6 niin, että se on yksi kokonainen ryhmä Osa 5 & 6. Ryhmää osa 5 ei voi liittää muihin ryhmiin.
Kaksi ryhmänäyttelyä voidaan kennelpiirin anomuksesta yhdistää ja järjestää kaikkien rotujen näyttelynä. Ryhmänäyttelyiden yhdistäminen on anottava samaan aikaan kuin kaikkien rotujen näyttelyt ko. vuodelle.
Näyttelyn järjestäjä tai kennelpiiri voi merkitä näyttelyanomukseen toivomuksen näyttelypäivästä, mutta ei määrätä sitä. Kennelpiiri vain puoltaa näyttelyn hyväksymistä ja lopullinen näyttelypäivämäärä hyväksytään Kennelliitossa.
Kysykää tuomarit näyttelyynne vasta sitten, kun olette saaneet Suomen Kennelliiton vahvistuksen näyttelynne hyväksymisestä päivämäärineen.

NÄYTTELYTOIMIKUNNAT

Näyttelytoimikuntien apuna toimivat kennelpiirin näyttelyohjaajat, joiden puoleen voi kääntyä kaikissa näyttelyitä koskevissa kysymyksissä. Näyttelyohjaaja toimittaa pyydettäessä mm. listan alueensa pätevistä kehätoimitsijoista.
Kennelpiirin näyttelyohjaajat järjestävät vuosittain KOULUTUSTILAISUUDEN
seuraavan vuoden aikana piirin alueella järjestettävien näyttelyiden
näyttelytoimikunnille. 
Mikäli näyttelytoimikunta osallistuu ko. kurssille, ei näyttelyohjaajaa tarvitse kutsua näyttelytoimikunnan kokoukseen, muutoin näyttelytoimikunnan on kutsuttava näyttelyohjaaja ainakin yhteen näyttelytoimikunnan kokoukseen. Kutsu tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen
kokousta.
Näyttelyn sihteerin on oltava pätevöity kehätoimitsija. (SKL:n kirje 21.1.1994). Lista
pätevistä kehätoimitsijoista löytyy kennelpiirin internet-sivuilta näyttelynimikkeen
alta.
Kansainvälisistä, kaikkien rotujen ja niistä ryhmänäyttelyistä, jotka eivät ole
rotujärjestön tai rotua harrastavan yhdistyksen rekisteröintien perusteella järjestettäviä erikoisnäyttelyitä, suoritetaan näyttelymaksuosuutena kennelpiirille 5 % näyttelyyn osallistuneiden koirien ilmoittautumismaksuista. Maksu suoritetaan virallisista kilpaluokista, ei siis pentuluokista. Mikäli näyttelytoimikunnasta ei ole osallistuttu kennelpiirin KV-näyttelyn järjestelytehtäviin, on näyttelymaksuosuus 15%.

Piirin kiintiönäyttelyistä on vero maksettava 1 kk kuluessa ja KV- ja KR-näyttelyistä on
vero maksettava 2 kk kuluessa näyttelyistä.
Kennelpiirin tilinumero on Oma Säästöpankki FI97 4108 0010 5999 60