Kokeet

Kaikki koeanomukset tehdään kennelliiton Omakoira-palvelun kautta.

Järjestäjien tulee huomioida, että koeanomukset tulevat anotuksi ajallaan.

Kokeet 1.1.- 30.4. on anottava kennelpiiriltä 31.8. mennessä.

Kokeet 1.5.- 31.7. on anottava kennelpiiriltä 31.12. mennessä.

Kokeet 1.8.- 31.12. on anottava kennelpiiriltä 31.3. mennessä.


Kansainväliset kokeet on anottava 31.12. mennessä, kuitenkin viimeistään seitsemän kuukautta ennen kokeen pitoajankohtaa, KV-kokeet myöntää FCI.

Koetulosten tallentaminen sähköisesti. 

Koetoiminta ja-säännöt Kennelliiton sivuilla.

Ylituomarihaku

Palkintotuomarihaku

Kokeisiin liittyvän materiaalin tilaukset:
(maastokortit, koirakohtaiset pöytäkirjat yms.)

varasto.epkp(at)gmail.com