Toiminta

Kennelpiirit ovat Kennelliiton jäsenyhdistyksiä, jotka edustavat Kennelliittoa alueellaan. Kennelpiirejä on 19 ja niistä kullakin on kaksi edustajaa liiton valtuustossa. Kennelpiirit järjestävät koulutusta ja tapahtumia sekä kehittävät koiraharrastustoimintaa alueellaan.

Kennelpiireissä toimii Kennelliiton valtuuttamina toimihenkilöinä aluekouluttajia, kennelneuvojia, nuorisotoiminnan kouluttajia, näyttelyohjaajia ja kaverikoiratoiminnan vastaavia.

Kennelpiirit muun muassa:

  • koordinoivat oman alueensa näyttely-, koe- ja kilpailutoimintaa
  • kouluttavat näyttelyiden, kokeiden ja kilpailuiden järjestäjiä ja toimihenkilöitä
  • koordinoivat oman alueensa kaveri- ja lukukoiratoimintaa
  • tiedottavat jäsenyhdistyksilleen ja toimihenkilöilleen kennelorganisaation ajankohtaisista asioista.

Kennelpiirit ovat myös oman alueensa koiraharrastustoiminnan edunvalvojia. Kennelpiirit pitävät yhteyttä oman alueensa toimijoihin kuten poliitikkoihin ja viranomaisiin sekä muihin sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin.

Kennelpiirien toiminnassa on mukana laaja joukko erilaisten koiraharrastusyhdistysten edustajia. Kennelpiirien jäseninä on rotua harrastavia yhdistyksiä, rotuyhdistyksiä sekä paikallisia koiraharrastusyhdistyksiä. 

Kennelpiirit esitelyssä Kennelliiton sivuilla