Toiminta

Kennelpiiri järjestää, ohjaa ja valvoo näyttely-, koe- ja kilpailutoimintaa alueellaan. Kennelpiiri järjestää näyttelyiden ja kokeiden toimihenkilöiden koulutusta, ohjaa koulutustilaisuuksien toimeenpanoa päättämällä kaikista toimialueellaan järjestettävistä koirakokeista, koetuomarikursseista, kilpailuista ja otteluista, joiden hyväksymistä ja valvontaa Kennelliitto ei ole pidättänyt itselleen tai luovuttanut rotujärjestölle.

Kennelpiiri hoitaa Kennelliiton ohjeiden mukaisesti mm. kasvattajien, kehätoimitsijoiden ja näyttelyohjaajien koulutuksen. Kennelpiiri pätevöi voimassa olevan kennelsäännöstön mukaisesti hyväksytyn koulutuksen suorittaneet luottamushenkilöt.