Kanakoirajaosto

Jaoston kokoonpano 2024:

Puheenjohtaja
IIsakki Ala-Kauppila
050 590 3859
iisakkiak@gmail.com

Hannu Laitala
0400 862 408
hannu.laitala@netikka.fi 

Antti Keskikangas
050 443 7388, 06 484 6816
antti.keskikangas@netikka.fi

Niina Kukkamaa
0400 386 501
niina.kukkamaa@gmail.com

Kristina Tallgren
040 594 2359 
kristiina.e.tallgren@gmail.com

Jarkko Mannersuo
044 761 4206
jarkko.mannersuo@netikka.fi

Jari Teräs
0400 696 429
terasjari@gmail.com

Nina Pärssinen
040 503 2353 
valkiaaidan@gmail.com

Julia Niskanen
niskanenjuulia@gmail.com

Etelä-Pohjanmaan kennelpiirin kanakoirajaoston toimintaohje

Tämä ohje on otettu käyttöön 2023. Päivitetty 4.4.2023 jaoston pj. Hannu Laitala.

1.     Jaoston nimi ja toimihenkilöt yhteystietoineen

Kanakoirajaosto. Iisakki Ala-Kauppila Ilmajoki pj. 050 590 3859, Jarkko Mannersuo Ilmajoki 044 5942359 (brittiläisten yhteys hlö.), Hannu Laitala Kurikka 0400 862408, Niina Kukkamaa Laihia 0400 386501, Antti Keskikangas Kauhava 050 4437388, Kristiina Tallgren Ilmajoki 040 5942359, Jari Teräs Laihia 0400 696429, Nina Pärssinen Lapua 040 5032353, Julia Niskanen Kauhava 0503850159.

2.     Jaoston edustamat kilpailumuodot/koirarodut/ryhmät.

Brittiläiset rodut: Kanakoirien kenttäkoe KAKE, Kanakoirien metsäkoe KAME, Kanakoirien tunturikoe KATU.

Mannermaiset rodut: Kanakoirien erikoiskoe KAER. (Pelto, Metsä) lisäksi KAER vesityö

3.     Jaoston toimintaperiaate ja tehtävät.

Kanakoirajaoston jokavuotisiin tehtäviin kuuluu seuraavat asiat:

– Huolehtia piiriltä saatavat palkinnot, sekä organisoida järjestäjä, erikseen pidettäville piirinmestaruus kilpailuille, sekä Englantilaisille että Mannermaisille roduille. Koska kanakoirilla piirinmestaruuskoe ei ole SM-valintakilpailu, käydään kilpailut omilla sovelletuilla säännöillä, jotka poikkeavat kennelliiton PM kilpailujen järjestämisohjeesta.

– Järjestää tarpeen mukaan koetoimitsija koulutusta.

– Huolehtia talkooväkeä paikalle piirin näyttelyihin eli Kesäkuulla Alavuden Miljoonakoiraan (sunnuntain purku) sekä Lokakuun Seinäjoen Areenan KV näyttelyyn (perjantain rakennus)

– Neuvoa alueen koetoimitsijoita tarpeen mukaan kokeiden anomisen, siirtämisen ja perumisen suhteen.

– Koeanomuksien tarkistaminen erityisesti kevään anomuskaudella mm. päällekkäisyyksien ja Piirinmestaruus anomuksen osalta, että tiedot ovat oikein.

Kanakoirajaoston tärkeimmät tehtävät helmikuun kokoukseen:

Jaosto laatii toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman. Puheenjohtaja vastaa oman roturyhmänsä toimintakertomuksesta ja toisen roturyhmän vastuuhenkilö vastaavasti omastaan.

– Kokouksessa vahvistetaan vuosikokouksessa jaettavien vuotuisten palkintojen saajat eli: Vuoden lupaava nuori Kanakoira (Junkkari, Kultamalja), Vuoden Kanakoira (ent. Lapuan Malja) sekä erikseen Vuoden Brittiläinen- ja -Mannermainen kanakoira palkinnot. Puheenjohtajan tulee ilmoittaa nämä hyvissä ajoin piirin hallituksen tietoon. Jaosto huolehtii kunniakirjojen kehysten hankinnasta, painatuksesta sekä toimituksesta piirin vuosikokoukseen. Kunniakirjoista aiheutuneet kulut ml. Km-korvaukset korvataan piirin toimesta kuitteja ja kuluanomusta vastaan.

– Jaosto laatii isommista tapahtumista tulo- ja menoarvion, joka hyväksytetään aina hallituksella ennen tapahtumaa.

– Jaostoon kuuluu Puheenjohtaja sekä 8 jäsentä joista 2 kerrallaan ovat erovuoroisia. yhden toimikauden pituus jaostossa on siis 4 vuotta. Puheenjohtajan pestin pituus on viimevuosina vaihdellut suuresti, sen olisi kuitenkin hyvä olla useamman vuoden mittainen. On myös sovittu, että Puheenjohtajan pallilla istuu vuoroin Mannermaisten ja vuoroin Brittiläisten edustaja.  Jaostoon valittavat henkilöt tulee olla kennelliiton jäseniä, päteviä hoitamaan heille vaaditussa tehtävissä toimiminen.

– Jaoston puheenjohtaja päivittää tämän toimintaohjeen sekä vuosikellon tarvittaessa, hyväksyttää sen jaostolla ja toimittaa hallitukselle.

4.     Jaoston kokoontuminen ja tiedotus.

– Jaosto kokoontuu fyysisesti yleensä kerran vuodessa helmikuulla hyvissä ajoin ennen kerhon vuosikokousta.  Lisäksi asioita hoidetaan sähköpostikokouksina ja jaoston luomassa suljetussa Facebook ryhmässä. Lisäksi omilla roturyhmillä myös omat WhatsApp- ja messenger- ryhmänsä, johon kuuluu jaoston saman roturyhmän jäsenet.
– Jaoston käsiteltäväksi asioita voi esittää alueen harrastajat ottamalla yhteyttä jaoston toimihenkilöön, joka tuo asian kokoukseen käsiteltäväksi.
– Jaosto tiedottaa tulevista tapahtumista kennelpiirin tiedotuslehdessä elokuulla. kennelpiirin nettisivustolla sekä sähköpostin välityksellä ja menneestä toiminnasta vuosikertomuksessa.
– Jaoston puheenjohtajan tulee edustaa jaostoa Piirin hallituksen kokouksissa tarpeen mukaan, tärkeimpänä huhtikuun työvaliokunta missä käsitellään koeanomukset. Muutenkin on hyvä olla kokouksissa, mahdollisuuksien mukaan paikalla.

5.     Jaoston alaiset palkitsemiset.

– Piirinmestaruuspalkinnot saadaan kennelpiiriltä ja ne kokeen järjestäjä huolehtii koepaikalle ja jakaa heti kokeen yhteydessä. Tulokset (ja kuvat) pm kisoista, tulee toimittaa piirin tiedottajalle Erja Pekkalalle kilpailun jälkeen viipymättä.
– Vuosikokouksessa jaettavat palkinnot ovat nykyään kaikki kunniakirjoja. eli jaoston kokouksessa vahvistamat.

  • Vuoden lupaava nuori kanakoira (Junkkari, Kultamalja)
  • Vuoden kanakoira (ent. Lapuan Malja) sekä erikseen
  • Vuoden brittiläinen- ja mannermainen -kanakoira palkinnot

6.     Jaoston toiminta Rotuyhdistyksiin

– Jaoston kokoonpanossa istuu tällä hetkellä Saksanseisojakerhon puheenjohtaja Nina Pärssinen sekä Kanakoirakerhon hallituksen jäsen Jarkko Mannersuo, jotka toimivat myös linkkeinä molempiin rotuyhdistyksiimme.