Pystykorvajaosto

Jaoston kokoonpano 2024:

Puheenjohtaja
Pasi Mämmi, Laihia
0500 849 647 
pasi.mammi@netikka.fi 

Varapuheenjohtaja
Eveliina Mänty, Seinäjoki
050 404 4397

Sari Ala-Nisula, Kurikka
040 595 2465

Timo Leppälampi, Ähtäri
040 549 1302

Satu Ahopelto, Soini
040 573 4874

Pasi Kuoppala, Ähtäri
040 825 2737 

Etelä-Pohjanmaan kennelpiirin pystykorvajaoston toimintaohje

Tämä ohje on otettu käyttöön 2023. Päivitetty 7.4.2024 jaoston pj. Pasi Mämmi.

1.     Jaoston nimi ja toimihenkilöt yhteystietoineen.

Pystykorvajaosto: Pj. Pasi Mämmi, Laihia, 0500 849 647; Vpj. Eveliina Mänty, Seinäjoki, 050 404 4397; Timo Leppälampi, Ähtäri, 040 549 1302; Sari Ala-Nisula, Kurikka 040 595 2465; Satu Ahopelto, Soini, 040 573 4874; Pasi Kuoppala, Ähtäri, 040 825 2737.

2.     Jaoston edustamat kilpailumuodot/koirarodut/ryhmät.

Linnunhaukkukokeet (LINT). suomenpystykorva, pohjanpystykorva karjalankarhukoira ja laikat.

3.     Jaoston toimintaperiaate ja tehtävät.

Pystykorvajaoston tehtäviin kuuluu järjestää seuraavat tapahtumat sekä linnunhaukkukokeet omalla järjestämisvuorollaan sääntöjen ja ohjeiden mukaan:

·      Järjestää pystykorvapäivät vuosittain ennen koekauden alkua, jossa kerrotaan/keskustellaan jäsenistölle ajankotaisista asioista tulevalle koekaudelle. Elokuulla.

·      LINT-palkintotuomareiden koulutus piirikouluttajien toimesta. Elo- syyskuulla tai kokokauden kestävällä koulutusjaksolla.

·      Piirinmestaruuskokeen järjestäminen. Syyskuulla.

·      Lännen-Lohkon valintakokeen järjestäminen omalla järjestämisvuorollaan joka neljäsvuosi (Lännenlohko: Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Hämeen, Satakunnan ja Vaasan kennelpiirit). Syys- lokakuulla.

·      Jaosto nimeää palkintotuomarit haukku-otteluun joiden täytyy olla sitoutuneet lähtemään koiranohjaajan mukana kyseisenä ajankohtana. Palkintotuomareiden tulee olla hyvässä ruumiillisessa kunnossa olevia kokeneita linnunhaukkukokeen arvosteluoikeuden omaavia yli- tai palkintotuomareita. Lokakuulla.

·      Piiriottelu omalla järjestämisvuorollaan joka kolmasvuosi (Etelä-Pohjanmaa - Keski-Pohjanmaa - Vaasan kennelpiirit). Jaoston pj. valitsee koirat ottelusäännön mukaan. Koiranohjaajat hankkivat palkintotuomarin mukaansa. Marraskuulla.

Pystykorvajaoston tärkeimmät tehtävät tammikuun kokoukseen:

·      Jaosto laatii toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman.

·      Jaosto nimeää yhden valitsijamiehen ja hänelle varamiehen. Valitsijamiehen tulee olla ensisijaisesti linnunhaukkukokeen ylituomari tai kokenut linnunhaukkukokeen palkintotuomari, jolla on linnunhaukkukokeen koetoimitsija-pätevyys.

·      Piirinmestaruus koe säännön ja piiriottelukoe säännön päivitys.

·      Jaosto laatii isommista tapahtumista tulo- ja menoarvion, joka hyväksytetään aina hallituksella ennen tapahtumaa.

·      Jaosto valitsee keskuudestaan palkintotuomarikorttien kirjoittajan, joka pitää yllä listaa palkintotuomareista. Lista julkaistaan kennelpiirin nettisivustolla.

·      Jaostoon valittavat henkilöt tulee olla kennelliiton jäseniä, päteviä hoitamaan heille vaaditussa tehtävissä toimiminen sekä sijoittautua maantieteellisesti kennelpiirin alueelle tasapuolisesti

·      Osallistua Kennelpiirin järjestämiin talkoisiin ja hankkia sinne tarvittavat henkilöt oman harrastajakunnan joukosta.

·      Esitykset lint-ylituomarikoulutukseen ja siihen liittyvän sinisen kortin täyttö: Jäsenyhdistys, jonka on oltava kennelliiton jäsen yhdistys, esim. E-P:n Pystykorvakerho tai joku ms. --> Esitettävän henkilön nimi, osoite ja henkilötietoineen. --> Yhdistyksen nimenkirjoittaja allekirjoittaa esityksen. --> sen jälkeen kortti toimitetaan kennelpiirin hallituksen käsittelyyn, joka antaa lausunnon koulutukseen hyväksymisestä.  --> Kortti toimitetaan aluekouluttajalle ylituomarikurssi osa 1. --> Kortti kulkee kokelaan mukana ylituomarikurssi osa 2. --> Rotujärjestön kouluttaja hoitaa allekirjoitukset --> ylituomari kokelas suorittaa vaadittavat harjoittelut, jaosto esittää harjoittelu kokeet hallitukselle. --> Kennelliitto tekee lopullisen hyväksynnän. Kennelpiirin hallituksen kokouksia on vain kerran kk:ssa, joten hakuprosessi kannattaa aloittaa ajoissa.

·      Jaoston puheenjohtaja päivittää tämän toimintaohjeen sekä vuosikellon tarvittaessa, hyväksyttää sen jaostolla ja toimittaa hallitukselle ja nettisivujen päivittäjälle, tämä tapahtuu hallituksen järjestäytymiskokouksen jälkeen, kun henkilöt tehtäviin on vahvistettu huhtikuulla.

4.     Jaoston kokoontuminen ja tiedotus.

·      Jaosto kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa tammikuulla ja mahdollisesti elokuulla tarpeen mukaan. Lisäksi asioita hoidetaan sähköpostikokouksina ja jaoston luomassa WhatsApp- ryhmässä, johon kuuluu jaoston toimihenkilöt sekä piirikouluttajat.

·      Jaoston käsiteltäväksi asioita voi esittää alueen harrastajat ottamalla yhteyttä jaoston toimihenkilöön, joka tuo asian kokoukseen käsiteltäväksi.

·      Jaosto tiedottaa tulevista tapahtumista kennelpiirin tiedotuslehdessä elokuulla. kennelpiirin nettisivustolla sekä sähköpostin välityksellä ja menneestä toiminnasta vuosikertomuksessa.

5.     Jaoston alaiset palkitsemiset.

·      Piirinmestarille jaetaan vuosikokouksessa kiertopalkinto. Kennelpiirin lint-piirinmestaruuskokeen sääntöjen mukaan. Jaosto toteaa voittajan ja ilmoittaa asian hallitukselle. Jaoston puheenjohtaja huolehtii, että palkinto tuodaan jaettavaksi vuosikokoukseen kaiverrettuna sekä ilmoittaa tulevalle saajalle palkinnon saamisesta. Kiertopalkinto katkeaa kolmesta kiinnityksestä, uuden hankkimisesta ilmoitettava piirin palkintovastaavalle.

·      Vuosimalja jaetaan vuosikokouksessa. Joka vuodelle on oma malja. Kennelpiirin vuosimalja-säännön mukaan. Jaosto kerää tulokset ja ilmoittaa valintansa hallitukselle.

·      Muistamiset vuosikokouksessa parhaiten menestyneelle koiralle lint-kokeissa valtakunnallisesti.

·      Piiriotteluun viedään joka vuosi kunniapalkinto. Jaoston puheenjohtaja hoitaa pokaalin piirin palkintovastaavan kanssa ja toimittaa sen joukkueelle viemisiksi kisapaikalle.

·      Kennelliiton ansiomerkki anomukset hoidetaan jaoston nimissä hakemuskaavakkeella ansiomerkin-ja-kunniaviirin-anomuslomake (kennelliitto.fi) ja esitetään hallituksen käsittelyyn. Ansiomerkin anojaksi merkitään pystykorvajaosto ja pj:n allekirjoitus. Ansiomerkkianomus tulee olla kennelpiirin hallituksen käsittelyssä touko- kesäkuun kokouksessa ja sieltä eteenpäin Kennelliittoon kesä- joulukuun loppuun mennessä.

6.     Jaoston toiminta Suomen Pystykorvajärjestöön.

·      Piirikouluttajat saavat koulutusmateriaalin järjestön pääkouluttajalta palkintotuomarikurssille sekä koetoimitsijakurssille.

·      Jaoston pj. voi olla yhteydessä edustamiensa rotujaostojen puheenjohtajiin ajankohtaisissa asioissa.