Kennelpiirin vuosikokous

14.2.2024

HUOM! Yhdistyksille kokouskutsut lähetetään loppukuusta. Kannattaa tarkistaa Omakoirasta tai sihteeriltä, että yhdistyksen tiedot ja etenkin yhteystiedot ovat oikein.

KUTSU ETELÄ-POHJANMAAN KENNELPIIRIN VUOSIKOKOUKSEEN

Sääntömääräinen vuosikokous on keskiviikkona 20. maaliskuuta 2024 alkaen klo 18.30. Kokous pidetään Konferenssikeskus Valkeassa, Koulukatu 47, 60100 Seinäjoki.

Kokouksessa suoritetaan myös ansiomerkkien ja kiertopalkintojen jako.

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17.30. Vältä ruuhkaa, tule ajoissa!

Etelä-Pohjanmaan kennelpiirin sääntöjen 22 §:n kolme ensimmäistä momenttia

Kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä, joka on hyväksytty jäseneksi ennen edellisen toimintakauden loppua ja joka on antanut 7 §:ssä mainitun toimintailmoituksen. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä ei ole puhe- ja äänioikeutta kokouksessa.

Kennelpiirin vuosikokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan viisi (5) ääntä.

Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja tai edustajat, joiden lukumäärää kennelpiirin hallitus voi tarvittaessa rajoittaa. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Valtakirjat on esitettävä kokouksen tarkastettavaksi kokouskutsussa mainitulla tavalla.

Kennelpiirin hallituksen jäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Ulkopuolisten läsnäolo- ja mahdollisesta puheoikeudesta päättää vuosikokous.

Vuosikertomus ja toimintasuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan kennelpiirin vuosikertomus vuodelta 2023 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024 valmistuu painosta vuosikokoukseen mennessä ja on saatavilla vuosikokouspaikalla.

Jäsenyhdistysten toimintailmoitus

Toimintailmoitus tehdään sähköisesti Omakoira-palvelun kautta. Jos yhdistykselläsi on ongelmia Omakoira-palvelun käytössä, ole yhteydessä sihteeriin, jotta saisimme kaikki yhdistyksen palvelun piiriin. Yhdistyksiä pyydetään ilmoittamaan jäsenmääränsä 31.3.2024 mennessä

Huomattavaa kuitenkin on, että yhdistyksen toimihenkilöihin voi tehdä muutoksia ympäri vuoden, eli Omakoira-palveluun kirjataan uuden toimihenkilön tiedot välittömästi sen jälkeen, kun muutos luottamustehtävässä on tapahtunut. Näin yhdistyksen tiedot päivittyvät reaaliaikaisesti palveluun.


Muistakaa myös päivittää tietoihinne sähköpostiosoitteet niin voimme lähettää yhdistyksillemme tiedotuslehden sähköisesti!

Omakoirapalveluun nimetyllä jäsenyhdistyksen puheenjohtajalla ja sihteerillä on oikeus tehdä yhdistyksen nimissä näyttely – ja koeanomuksia. Mikäli kumpikaan näistä henkilöistä ei hoida yhdistyksenne anomuksia, voitte ilmoittaa henkilön nimen, joka lisätään Omakoirapalveluun jäsenyhdistyksen ”tapahtumien ylläpitäjäksi”. Jäsenyhdistyksen tapahtumien ylläpitäjästä tarvitaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä kennelliiton jäsennumero.

Ilmoittakaa tällainen henkilö kennelpiirin sihteerille sähköpostiosoite: sihteeri.epkp@gmail.com lisäystä varten. Muistakaa nimetä myös jäsenyhdistys ilmoitukseen.